News / events

24-09-2021 6,162

Tổng hợp GiftCode siêu khủng

Các thuyền trưởng thân mến!

Để các Thuyền trưởng có thể theo dõi được toàn bộ mã quà tặng siêu VIP đến từ Pirate King 9999, chúng tôi sẽ liệt kê tại đây cho các bạn tiện theo dõi. Trước khi sử dụng hãy đọc kỹ yêu cầu các mã quà tặng nhé.


Dear Captains!

In order for Captains to be able to track all the super VIP gift codes from Pirate King 9999, we will list them here for your convenience. Please read the requirements carefully before using gift codes.

 

✫✫✫✫✫✫

❖ Hãy lưu ý vài điều sau trước khi sử dụng mã quà tặng:

✶ Đọc kĩ yêu cầu, đặc điểm của từng Giftcode trước khi sử dụng

✶ Kiểm tra số ô còn trống trong túi đồ

✶ Một số giftcode khi nhận quà sẽ tăng theo hệ số nhân dựa vào cấp VIP của nhân vật: Vip 10 x1, Vip 11 x2, Vip 12 x3


❖ Please note a few things before using the gift code:

✶ Carefully read the requirements and special points of each gift codes before using.

✶ Check the number of empty slots in the inventory(bag).

✶ Some gift codes when receiving gifts will increase by a multiplier based on the character’s VIP level: Vip 10 x1, Vip 11 x2, Vip 12 x3.

--------------------

Đặc biệt: Giftcode tích nạp VIP siêu cấp:
*Mã quà tặng Danh Hiệu Siêu Vip cho các bạn ủng hộ game lâu dài. [Danh hiệu sẽ cập nhật các mốc mới theo thời gian]


❖ Special: Gift code accumulate super VIP

*Super Vip Title gift code for long-term game supporters. [Titles will be updated with new milestones from time to time].

 

>> Click Xem Chi Tiết.

--------------------


❖ Giftcode tân thủ và chào mừng máy chủ mới cho tất cả máy chủ

❖ Newbie and new server gift code


Thời gian (Expiration date): mãi mãi (forever)

***Giftcode chỉ sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay sau khi khởi tạo nhân vật

***Cách nhận: Làm đúng và đủ các yêu cầu của bài viết sự kiện trên Fanpage sau đó nhận code qua tin nhắn ở Fanpage

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.

***How to receive: Follow the requirements of the event post on the fanpage and then receive the code via message on the fanpage.


Phần thưởng tân thủ (Newbie reward):


Phần thưởng chào mừng máy chủ mới (New server reward):


Link bài viết sự kiện của từng máy chủ (Link to the event article of each event):


ServerLink
S27 - KingClick here
S26 - JackClick here
S25 - KillerClick here
S24 - ShiliewClick here
S23 - RogerClick here
S22 - AceClick here
S21 - Eustass KidClick here
S20 - ChopperClick here
S19 - FrankyClick here
S18 - Ussop
Click here
S17 - Brook
Click here
S16 - Enel
Click here
S15 - AokijiClick here
S14 - MarcoClick here

 

--------------------

❖ Giftcode tiến cấp (Level up gift code)

Thời gian (Expiration date): mãi mãi (forvever)

***Giftcode chỉ sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi có thể

***Gift code can only be used once, should be used as soon as possible.


Điều kiện khi sử dụng (Requirements):

***Máy chủ khai mở được 3 ngày trở lên

***Cấp độ nhân vật < 100

***Server has been opened more than 3 days.

***The character’s level must be lower than 100.


Mã Code (Code):

==========

LV100-2021-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 

--------------------

❖ Giftcode tiếp sức hải tặc (Pirate relay gift code)

Thời gian (Expiration date): mãi mãi (forvever)
***
Giftcode sử dụng được nhiều lần, mỗi ngày 1 lần, làm mới lần sử dụng bắt đầu từ 00:00.

***Giftcode có hệ số nhân theo cấp VIP.

***Gift code can be used multiple, once per day, reset time at 00:00(GMT+7).

***Gift code has VIP level multiplier.


Mã Code (Code):

==========

TIEPSUCHAITAC-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 

--------------------

❖ Giftcode tri ân (Gratitude gift code)

Thời gian (Expiration date): sử dụng đến khi mở đợt kế tiếp.
***
Cách nhận: Theo dõi Fanpage thường xuyên để nhận code

***Giftcode bao gồm: Tùy theo từng đợt sẽ có phần thưởng khác nhau

***How to receive: Follow fanpage regurlary to receive code.

***There will be different rewards for each batch.

 

>> Click Xem Chi Tiết.

--------------------

❖ Giftcode mừng xuân Tân Sửu Tết Tây 2021

❖ New Year’s Eve 2021 gift code

Thời gian (Expiration date) 23:59 01/01/2022 (GMT+7)
***
Giftcode sử dụng được một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Giftcode có hệ số nhân theo cấp VIP.

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.

***Gift code has VIP level multiplier.


Mã Code (Code):

==========

TANSUU-2021-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 


--------------------

❖ Giftcode giải phóng miền nam và quốc tế lao động 2021

❖ Day of Southern Liberation and International Worker’s Day 2021 gift code

Thời gian (Expiration date): 23:59 01/05/2022 (GMT+7)
***
Giftcode sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Giftcode có hệ số nhân theo cấp VIP.

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.

***Gift code has VIP level multiplier.


Mã Code (Code):

==========

GPMN-QTLD-2021-pk999

==========


Phần thưởng (Reward): 

  

--------------------

❖ Giftcode giỗ tổ Hùng Vương 2021

Hung Kings Commemorations 2021 gift code

Thời gian (Expiration date): 23:59 21/04/2022 (GMT+7)

***Giftcode sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Giftcode có hệ số nhân theo cấp VIP.

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.

***Gift code has VIP level multiplier


Mã Code (Code):

==========

GTHV2021-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 


--------------------

❖ Giftcode Quốc Khánh 2021

❖ Independence Day 2021 gift code

Thời gian (Expiration date): 23:59 02/09/2022 (GMT+7)
***Giftcode sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.


Mã Code (Code):

==========

QUOCKHANH-2021-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 


--------------------

❖ Giftcode Giáng Sinh 2020

❖ Christmas 2020 gift code

Thời gian (Expiration date): 23:59 24/12/2021 (GMT+7)
***Giftcode sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.


Mã Code (Code):

==========

GIANGSINH-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward):   

--------------------

❖ Giftcode mừng xuân Tân Sửu Tết Âm Lịch 2021

❖ Vietnamese New Year 2021 gift code

Thời gian (Expiration date): 23:59 12/02/2022 (GMT+7)

***Giftcode sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Giftcode có hệ số nhân theo cấp VIP.

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.

***Gift code has VIP level multiplier.


Mã Code (Code):

==========

HPNY-TANSUU-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 

 

--------------------

❖ Giftcode Trung Thu Năm 2021

❖ Giftcode Mid-Autumn Festival 2021

Thời gian (Expiration date): Mid-Autumn Festival in 2022 (GMT+7)

***Giftcode sử dụng một lần duy nhất, nên sử dụng ngay khi khởi tạo nhân vật

***Giftcode có hệ số nhân theo cấp VIP.

***Gift code can only be used once, should be used immediately after character creation.

***Gift code has VIP level multiplier.


Mã Code (Code):

==========

TRUNGTHU-2k21-pk9999

==========


Phần thưởng (Reward): 


Error

Invalid account