News / events

03-05-2020 15,502

Bảo trì cập nhật máy chủ - Big Update Chào mừng ngày 30/4 1/5 (Chính thức)

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 23h00 ngày 02.05.2020 - 04h00 ngày 03.05.2020


Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

    1. Sửa lỗi không cộng thuộc tính ẩn khi trang bị bộ ám kim

    2. Sửa lỗi không cộng thuộc tính ẩn khi trang bị báu vật theo bộ

    3. Câp nhật bổ sung vật phẩm quy đổi tại hoạt động "Đổi thưởng"

    4. Mở thêm chiến trường vào chủ nhật

    5. Sửa hiệu ứng Nguyên Tố Công

    6. Cập nhật điều chỉnh lại hệ thống chiến đấu

    7. Cập nhật bổ sung s.thương haki, miễn s.thương haki

    8. Cập nhật chỉnh sửa tướng:

        - Burgess-S

        - Râu Trắng, Râu Trắng-S

        - Trafalgar Law, Trafalgar Law-S, Law Revenge

        Zoro-S, Zoro Hunter

        - Usopp-S, Usopp God
        - Mihawk-S

    Lưu ý: Các tướng được cập nhật và chỉnh sửa hiệu ứng từ Trái Ác Quỷ, Thiên Phú, Ảo Mật đều hoạt động 100% như thông tin của tướng trong game khi cập nhật hoàn thành.Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ


PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account