News / events

24-12-2019 9,603

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 01 - Alpha Test

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 02h00 ngày 21.12.2019 - 03h00 ngày 21.12.2019

 

Nội dung sửa lỗi:

o  Lỗi cường hóa Thời trang

o  Lỗi kẹt map NPC Aokiji

o  Lỗi tinh bàn bị mất hình ingame

o  Lỗi sử dụng rumble

o  Lỗi mở hoạt động "Pet cưỡi".

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account