News / events

27-12-2019 3,331

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 02 - Alpha Test

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 02h00 ngày 27.12.2019 - 02h30 ngày 27.12.2019

 

Nội dung cập nhật tính năng mới:

o  Hoàn thiện hoạt động "Ảnh hồn" 

o  Mở tính năng "VNC công hội"

o  Mở tính năng "Shop công hội"

o  Hoàn thiện hoạt động "Vòng quay kinh nghiệm"

o  Hoàn thiện hoạt động "Vòng quay danh vọng"

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account