News / events

05-01-2020 8,527

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 03 - Chào mừng khai mở S1-Luffy

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 07h00 ngày 05.01.2020 - 10h00 ngày 05.01.2020

 

Nội dung sửa lỗi

o  Sửa lỗi không tạo được nhóm riêng hoạt động Phó bản

o  Sửa lỗi tăng cấp thiên phú tướng


Nội dung cập nhật tính năng mới:

o  Hoàn thiện hoạt động "Kế hoạch trưởng thành"

o  Hoàn thiện hoạt động "Quỹ hải tặc"

o  Hoàn thiện hoạt động "Vui vẻ cuối tuần"

o  Hoàn thiện hoạt động "Thẻ tuần siêu lớn"

o  Hoàn thiện hoạt động "Lễ bao thời hạn"

o  Mở tính năng "Nguyên Tố" . "Hiện tại chỉ có thể sử dụng: Làm mới, Hủy lượng lớn, Trang bị nguyên tố, Tăng cấp nguyên tố, Đổi nguyên tố"

o  Mở bán các trang bị, vật phẩm cần thiết tại Shop ở các Map


 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account