News / events

08-01-2020 8,148

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 04

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 03h00 ngày 08.01.2020 - 03h30 ngày 08.01.2020

 

Nội dung sửa lỗi

o  Sửa lỗi kỹ năng Râu Trắng, Râu Trắng-S

o  Sửa lỗi kỹ năng Kent, Kent-H

o  Sửa lỗi kỹ năng Kaya, Kaya-H, Kaya-S

o  Sửa lỗi kỹ năng Conis

o  Sửa lỗi kỹ năng Shirahoshi, Shirahoshi-S

o  Sửa lỗi kỹ năng Mirella, Mirella-H

o  Sửa lỗi kỹ năng Lil

o  Sửa lỗi kỹ năng Vivi

o  Sửa lỗi kỹ năng Mozu


Lưu ý: Hiệu ứng từ TAQ, Thiên Phú, Nguyên tố chưa hoạt động.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account