News / events

12-01-2020 6,208

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 05

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 05h00 ngày 12.01.2020 - 06h00 ngày 12.01.2020

 

Nội dung sửa lỗi

o  Hoàn thiện trang quản lý tài khoản: Đổi mật khẩu, Đổi thông tin, Đổi Email, Đổi Mã Pin, Xem lịch sử nạp Pow.

o  Sửa lỗi kỹ năng Mihawk, Mihawk-S

o  Sửa lỗi kỹ năng Burgess, Burgess-S

o  Sửa lỗi kỹ năng Rayleigh

o  Sửa lỗi kỹ năng Trafalgar Law, Trafalgar Law-H, Trafalgar Law-S,  Trafalgar Law-S1

o  Sửa lỗi toàn bộ kỹ năng nộ và thường từ hoạt động Hải Hồn


Lưu ý: Hiệu ứng từ TAQ, Thiên Phú, Nguyên tố chưa hoạt động.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account