News / events

19-01-2020 2,190

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 06

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 04h00 ngày 19.01.2020 - 05h00 ngày 19.01.2020

 

Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

o Mở hoạt động "Đổi thưởng". Rất nhiều vật phẩm hot, quý hiểm tại đây.

o Thay đổi số lần dung luyện trong hoạt động "Địa ngục dung luyện" thành: 

- Vip 10: 5 lần/ngày

- Vip 11: 10 lần/ngày

- Vip 12: 15 lần/ngày

o Thay đổi số lần thu thập ALLBule thành: 15 lần/ngày. Có thể tích lũy 30 lần.

o Bổ xung trạng thái Tối Cường (miễn dịch dame) trong 1 lượt cho đồng đội đang có lượng máu thấp nhất ở kỹ năng nộ của Trafalgar Law (SR).

o Sửa lỗi không hồi nộ ở kỹ năng đánh thường Râu Trắng (S).

o Sửa lỗi đánh hoạt động Phụ bản nhóm

o Sửa lỗi kỹ năng các tướng:

- Luffy, Luffy (H), Luffy (S), Luffy (SR)

- Zoro, Zoro (H), Zoro (S), Zoro (SR)

- Sanji, Sanji (H), Sanji (S)

- Nami, Nami (H), Nami (S)

- Robin, Robin (H), Robin (S)

- Fraky, Fraky (H), Fraky (S)

- Usopp, Usopp (H), Usopp (S), Usopp (SR)

- Chopper, Chopper (H), Chopper (S)

- Brook, Brook (H), Brook (S)


Lưu ý: Hiệu ứng từ TAQ, Thiên Phú, Nguyên tố chưa hoạt động.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account