News / events

14-02-2020 8,319

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 07.1

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 04h00 ngày 14.02.2020 - 05h00 ngày 14.02.2020

 

Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

o Mở cửa hàng hoạt động "Khu vui chơi", có thể mua điểm Dial để đổi vật phẩm.

o Mở cửa hàng hoạt động "Cây ác ma", có thể mua vật phẩm bằng điểm.

Mở cửa hàng hoạt động "Colosseum", có thể mua vật phẩm bằng điểm.

Mở cửa hàng hoạt động "Tranh bá trên biển", có thể mua vật phẩm bằng điểm.

Mở cửa hàng hoạt động "Strong World", có thể mua vật phẩm bằng điểm.

Mở cửa hàng hoạt động "Tấn công hải quân", có thể mua vật phẩm bằng điểm.

o Mở chiệu mộ đồng đội siêu hiếm trong hoạt động "Tấn công hải quân" khi bạn đủ điểm tích lũy.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account