News / events

23-02-2020 12,036

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 08

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 00h00 ngày 23.02.2020 - 00h30 ngày 23.02.2020

 

Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

        o Sửa đổi hệ số kỹ năng Law-SR:

            o Đánh thường là 2.5 ở lần 1 và 0.8 ở lần 2

            o Đánh nộ là 2.5 ở lần 1 và 2.5 ở lần 2, 2.5 ở lần 3

        o Sửa đổi hệ số kỹ năng Mihawk-S:

            o Đánh thường là 2.0 ở lần 1 và 1.5 ở lần 2

            o Đánh nộ là 3.0 ở lần 1 và 2.5 ở lần 2

        o Sửa lỗi kỹ năng các tướng:

               - Aokiji (Kỹ năng nộ có hóa đá)

- Jinbe, Jinbe(H), Jinbe(S)

- Khỉ vàng

        - Akainu, Akainu(S)

        - Garp


Lưu ý: Hiệu ứng từ TAQ, Thiên Phú, Nguyên tố chưa hoạt động.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account