News / events

08-03-2020 15,531

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 09

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 02h00 ngày 08.03.2020 - 06h30 ngày 08.03.2020

 

Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

    Lưu ý: Reset toàn bộ mốc nhận phản hồi máy chủ mới.

    Giải thích: Ai nạp đủ mốc nào sẽ nhận lại mốc ý.

    Lý do: Thay đổi phần thưởng nên cho mọi người nhận lại

    1. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Vui Vẻ Online "

    2. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Hộp quà lớn Quốc Khánh "

    3. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Online Tặng Quà "

    4. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Đại Tác Chiến Nhiệm Vụ "

    5. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Bánh chưng đoan ngọ "

    6. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Quỹ hải tặc "

    7. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Kế hoạch trưởng thành "

    8. Thay đổi phần thưởng và cách tích điểm hoạt động " Thương Thành Tích Lũy "

    9. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Độ tích cực "

    10. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Phản hồi máy chủ mới "

    11. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Lật bài lễ Tết "

    12. Thay đổi phần thưởng hoạt động " Đấu trường "


Chi tiết nội dung thay đổi: Xem tại đây


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account