News / events

22-03-2020 8,205

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 10

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 23h59 ngày 21.03.2020 - 00h30 ngày 22.03.2020

 

Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

    1. Sửa và thay đổi kỹ năng, thiên phú, ảo mật các tướng sau: Law (S), Law (SR), Zoro (S), Zoro (SR), Mihawk (S), Ussop (S), Ussop (SR)

    2. Sửa lại hiệu ứng hồi máu theo s.thương và s.thương dame bỏ qua phòng thủ.


Chi tiết xem tại đây: Xem chi tiết

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account