News / events

22-03-2020 9,873

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 10.2

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 23h00 ngày 22.03.2020 - 23h30 ngày 22.03.2020

 

Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

    1. Sửa lại Thiên Phú của Law (SR)

    2. Cập nhật thêm Ghép Trái Tên Lửa, tại Cường Hóa

    3. Sửa lại công thức hiệu ứng hồi máu theo s.thương.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account