News / events

27-03-2020 8,180

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 10.3

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 23h00 ngày 27.03.2020 - 23h30 ngày 27.03.2020


Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

    1. Điều chỉnh dame Zoro (SR), Usopp (SR)

    2. Điều chỉnh hiệu ứng Khát Máu, không thể tự buff cho Zoro (SR)

    3. Thay đổi cơ chế nhận vàng từ mỏ như sau:

        3.1. Số vàng nhận được phụ thuộc vào sản lượng beri mỏ mà người chơi chiếm. Beri càng nhiều, vàng nhận được càng nhiều.

        3.2. Tối đa mỗi 2h chiếm bạn sẽ nhận được: 5.000 vàng.

        3.3. Trong thời gian chiếm mỏ, khi chưa hết thời gian tổng kết mỏ mà người chơi tự hủy sẽ nhận quà của mốc giờ gần nhất trước đó.

        3.4. Trong thời gian chiếm mỏ, nếu bị chiếm sẽ mất toàn bộ số vàng đã chiếm trước đó.

    4. Sửa lỗi ImpelDown bị kẹt map

    5. Sửa lỗi phụ bán tổ đội "Quân chiến dịch Bàng A"

    6. Sửa lỗi kỹ năng nộ Zoro (SR) không hồi nộ khí.


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ


PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account