News / events

05-05-2020 1,946

Bảo trì cập nhật máy chủ đợt 11

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 22h30 ngày 05.05.2020 - 00h30 ngày 06.05.2020


Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

    Nâng cấp đường truyền máy chủ


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ


PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account