News / events

17-03-2021 11,493

Bảo Trì Máy Chủ

Các Thuyền Trưởng thân mến!

 

Để cập nhật phiên bản mới cùng các nội dung mới, Pirate King 9999 sẽ tiến hành bảo trì.

 

Lưu ý thời gian bảo trì có thể kéo dài nếu có phát sinh vấn đề trong quá trình bảo trì.

 

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 00h30 ngày 01.03.2021 - 09h00 ngày 01.03.2021

 

Nội dung bảo trì:

o  Backup dữ liệu định kỳ

 

Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

 

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ

 

VHT kính báo !

Error

Invalid account