News / events

11-03-2023 17,892

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 3.2023

 

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 3.2023


Chỉnh sửa tướng Dragon-Legend & Kaido-Legend:Trao đổi Vest Quý Tộc:


Nâng cấp trận hình lên 90 cấp:ĐỒNG ĐỘI MỚI: Râu Trắng-Legend
THỜI TRANG MỚI


Error

Invalid account