News / events

09-06-2023 4,163

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 4.2023

 

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản đợt 1 Tháng 4.2023


Chỉnh sửa tháng 4:ĐỒNG ĐỘI MỚI: Katakuri-Thần
ĐỒNG ĐỘI MỚI: Jack-Thần


ĐỒNG ĐỘI MỚI: Queen-Thần


HOẠT ĐỘNG MỚI: Vượt ải Red Line
Nhật ký Hải Tặc


Error

Invalid account