News / events

09-06-2023 2,464

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 6.2023

 

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 6.2023


Tinh linh mớiPet phụ mới
Nâng giới hạn cấp độ khắc ấn Bảo thạch


Tối ưu hóa túi Pet


Sổ tay Pet mới
Nâng cấp Trái Ác Quỷ anh hùng Râu Trắng-Legend và Kaido-Legend


Error

Invalid account