News / events

30-07-2023 17,573

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 7.2023

 

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 7.2023


Giảm độ khó hoạt độngLoại bỏ & Giảm bớtThêm mới


Trái ác quỷ mớiTrái ác quỷ Thiên phú mới


Trái dung hợp mới
Cách kiếm Trái ác quỷ mới
Error

Invalid account