News / events

20-08-2023 18,605

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 8 2023

 

[BIG UPDATE] Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 8 2023


Sự kiện tuần mới: Quay số may mắn
Tối ưu túi mảnh trái ác quỷ
Trái ác quỷ Miễn dịch loại Thần

Chỉnh sửa tướng Uta-S


Error

Invalid account