News / events

29-10-2023 7,446

[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: HALLOWEEN 2023


[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: HALLOWEEN 2023


TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI MỚI

Vergo (Sở hữu qua tính năng "Quán rượu")


Monet (Sở hữu qua tính năng "Quán rượu")


Caesar (Sở hữu qua tính năng "Quán rượu")


Baby-5 (Sở hữu qua tính năng "Quán rượu")


Douglas Bullet (Sở hữu qua tính năng "Quán rượu")


Nâng cấp Quán rượu


Nâng cấp Sổ tay:


Nâng cấp Boss:


Error

Invalid account