News / events

31-12-2023 16,152

[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: HAPPY NEW YEAR 2024


[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: HAPPY NEW YEAR 2024


TƯỚNG ĐỒNG ĐỘI MỚI

Nami-S3 (Sở hữu qua tính năng "Haki")


Usopp-S3 (Sở hữu qua tính năng "Haki")


Vinsmoke Reiju-Sr (Sở hữu qua tính năng "Mở hộp quà hàng tuần")


Charlotte Linlin-SSR (Sở hữu qua tính năng "Kích hoạt sổ tay")


Chỉnh sửa kỹ năng


Chỉnh sửa giảm yêu cầu đổi vật phẩmError

Invalid account