News / events

22-01-2023 12,584

[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: WANO QUỐC

 

[BIG UPDATE] PHIÊN BẢN MỚI: WANO QUỐC


Chỉnh sửa chung:

- Chỉnh sửa cân bằng thuộc tính: Cờ Hải Tặc, Huy Hiệu Thế Giới, Huy Hiệu Đồng Đội, Sổ Tay Hải Tặc

- Giảm độ khó bản đồ: Bảng Chung Kết, Lồng Chim

- Giảm độ khó Hoạt Đông Boss

- Giảm độ khó hoạt động Chiến Cuối: Reverse 12 Đỉnh, Vượt Ải Đỉnh Phong


TINH BÀN MỚI:

PET CƯỠI MỚI:

Cách nhận:
ĐỒNG ĐỘI MỚI

UTA GOD


YAMATO GOD


KING GOD


KAIDO LEGEND
THỜI TRANG MỚIError

Invalid account