News / events

27-03-2022 2,300

Giới thiệu tính năng mới "Báu vật thần bí"

 Giới thiệu tính năng mới LIÊN SERVER “Báu Vật Thần Bí” (Update activity "Hunter Treasure")

a. Điều kiện mở tính năng: đạt cấp 110 sẽ mở tính năng (level 110)

b. Thời gian hoạt động: cả ngày (all time)

c. Cách thức tham gia:

Có thể vào tính năng thông qua nút hoạt động trên giao diện chính (sẽ hiển thị khi người chơi đạt cấp 110 trở lên)

d. Quy tắc hoạt động:

  • Mỗi báu vật sẽ có các NPC chiếm giữ, người chơi khiêu chiến thắng các NPC sẽ được truy tìm báu vật.
  • Mỗi lần khiêu chiến sẽ tiêu hao 12 lực hành động.
  • Hoạt động sẽ có tổng cộng 10 map và mỗi map sẽ có 10 báu vật theo các cấp độ khác nhau.
  • Thông tin các báu vật như sau:


  • Tất cả các thuyền trưởng sẽ có thể đánh chiếm kho báu lẫn nhau.
  • Sau khi hoàn thành chiếm kho báu (bao gồm bị người khác cướp hoặc hết thời gian chiếm) sẽ tùy thuộc vào thời gian chiếm kho báu, sẽ nhận được phần thưởng tương ứng qua “Mail” trong trò chơi.
  • Mỗi người chơi chỉ có thể chiếm tối đa 1 kho báu.


e. Phần thưởng:

  • Sử dụng “Báu Vật Thần Bí” sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:
     


Error

Invalid account