News / events

19-09-2023 3,126

GUIDE PLAY GAMES ON PC & MOBILE BY APK AND BROWSER


HƯỚNG DẪN CHƠI GAME TRÊN PC & MOBILE BẰNG APK VÀ TRÌNH DUYỆT WEB

GUIDE PLAY GAMES ON PC & MOBILE BY APK AND BROWSER


ĐỐI VỚI MÁY TÍNH (PC):

1. Chơi bằng Client game:

*Click vào nút "Tải Client" ngoài trang chủ hoặc link để tải Client game (VI): https://pirateking9999.com/download/

-Sau khi tải client về: click chuột phải vào file game và chọn "Extract here" để giải nén game -> tiếp theo vào thư mục game chọn file PirateKing9999 (có hình logo game) để chạy game.


FOR COMPUTER (PC):

1. Play by Client game:

*Click the "Download Client" button on the homepage or the link to download the Client game(ENG): https://pirateking9999.com/download/

-After downloading the client: right click on the game file and select "Extract here" to extract the game -> next go to the game folder select the PirateKing9999 file (with the game logo) to run the game.


2. Chơi game bằng trình duyệt Web:

*Bạn có thể tải các trình duyệt web sau cho máy tính để có thể chơi game trực tiếp trên trình duyệt (thông qua nút "Vào Đại Hải Trình" ngoài trang chủ game)

-Coowon browser: https://coowon.com/

-Maxthon: https://www.maxthon.com/download/

-37abc: http://www.singdown.com/win/3282/473307328.html


2. Play game with Browser Web:

*You can download the following web browsers for your computer to play the game directly on the browser (via the "Vào Đại Hải Trình" button outside the game homepage)

-Coowon browser: https://coowon.com/

-Maxthon: https://www.maxthon.com/download/

-37abc: http://www.singdown.com/win/3282/473307328.html
ĐỐI VỚI ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (SMART PHONE)

=> Click vào link để xem chi tiết: [CLICK ĐÂY]


FOR MOBILEFONE (SMART PHONE)

=> Click the link for details: [CLICK HERE]

PIRATE KING 9999


Error

Invalid account