News / events

19-03-2023 2,367

[HĐ LIÊN SERVER] ĐẠI CHIẾN VƯỢT ẢI – LẦN 15


ĐẠI CHIẾN VƯỢT ẢI LẦN 15

CROSS SERVER: IMPEL DOWN BREAKTHROUGH - 15

 


 

Hình ảnh sự kiện (Event Icon): vZDQm8t.jpg (60×59)

Thời gian hoạt động (Event Period)10:00 19/03 (19 March) - 22:00 25/03  (25 March)

Thời gian kết thúc thi đấu (End time): 22:00 25/03 (25 March)

Thời gian phát thưởng (Time reward): 22:30 25/03 (25 March)

*Máy chủ hoạt động (Servers): 

Cụm 1 (Groups 1): S1 - S43

Cụm 2 (Groups 2): S44 - S58

Cụm 3 (Groups 3): S59 - S65

 

Quy tắc hoạt động: 
 

  • 1.Trong thời gian hoạt động, người chơi trong Đại chiến Vượt ải có thể sử dụng các đồng đội khác nhau để tấn công các cửa ải; cấp VIP càng cao thì số lượng đồng đội xuất hiện càng nhiều.
  • 2.Đồng đội trong Đại chiến Vượt ải tương tự với đồng đội thẻ bài của Khu vui chơi, sức mạnh của đồng đội không bị ảnh hưởng bởi các thuộc tính của trang bị, cấp độ, cùng 1 đồng đội thì về cơ bản sức mạnh là đồng nhất;
  • 3.Sau khi chiến đấu trong Đại chiến Vượt ải, bất luận thắng hay bại đều có thể nhận được kinh nghiệm chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đạt đến trình độ nhất định đều có thể tăng cấp chiến đấu, cấp chiến đấu sẽ giúp đồng đội tăng thêm thuộc tính;
  • 4.Khi tấn công các cửa ải sẽ tự động làm mới ra đồng đội, cũng có thể nhấn nút làm mới để làm mới đồng đội;
  • 5.Tấn công cửa ải thất bại, số lần thất bại sẽ trừ 1 lần, đồng đội không thể tự động làm mới, sau khi số lần thất bại là 0 sẽ không thể tiếp tục chiến đấu, mỗi ngày sẽ hồi phục số lần làm mới và số lần thất bại nhất định;
  • 6.Cửa ải thông qua càng nhiều, xếp hạng liên server càng cao, cửa ải thông qua bằng nhau thì ưu tiên người xếp hạng cao hơn;;
  • 7.Sau khi thi đấu kết thúc sẽ căn cứ vào XH liên server để phát thưởng.

 

Captain…
I think you all know about Impel Down, the prison as known as The Great Underwater Prison. It is the World Government’s maximum-security prison for the most dangerous criminals and pirates. It is located underwater in the middle of the Calm Belt…

All you need is just enter the Cross Server: Impel Down button Cross Server Event at the top of the game interface. This event is a Cross Server Event, and all about Formation Battle, means you will fight with another players from another servers in order to get an interersting reward!

The time has come, we have waiting for long enough for this, we dont want to wait anymore, lets rush and Breakthrough the Impel Down!!! 

 

Please note that this event depends on your own skill to set and arrange your formation and also your crew’s. Your real character power will not help you to win this Cross Server Event. So, the best Strategist will be the Winner!


Phần thưởng (View Reward): Xem trong game khi hoạt động được khai mở (Views in game)


Ảnh minh họa

 

Error

Invalid account