News / events

04-07-2024 1,941

Liên thông Server Tháng 7 - 2024
Kính gởi các thuyền trưởng !


Gần đây, Pirate King 9999 có nhận được một số phản hồi tích cực từ phía các thuyền trưởng về việc liên thông máy chủ để thuyền trưởng có thể giao lưu thêm các chiến hữu mới trên con đường khám phá Đại Hải Trình.

Pirate King 9999 xin kính thông báo đến các thuyền trưởng thông tin liên thông máy chủ tháng 7/2024. Chi tiết như sau: 


I. Thời gian :

1. Thời gian dự kiến bảo trì từ : 00:00 ngày 07/07/2024 đến 03:30 ngày 07/07/2024. (Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào việc triển khai)

2. Ảnh hưởng: Người chơi không thể đăng nhập và tham gia vào game (chỉ những server liên thông, các server khác vẫn vào game bình thường)

3. Danh sánh Liên thông Sever

CụmServer Liên thông
3S69 -> S80
8S93 -> S96

 

II. Quy tắc đổi dữ liệu:

1. Sau khi đổi dữ liệu, địa chỉ đăng nhập vào server trước đây không thay đổi,người chơi đăng ký và đăng nhập sẽ của từng server.

2. Với 1 tài khoản có nhiều nhân vật thì sau khi merge server người chơi đăng nhập ở server nào thì sẽ vào game với nhân vật của server đó.

3. Nếu như 2 server có người chơi trùng tên, thì sẽ thêm mã server trước đây vào sau tên nhân vật;

VD:Người chơi “Luffy ”ở Server 1, người chơi “Luffy ” ở server 2, sau khi dữ liệu server giống nhau, người chơi ở server 1 thấy người chơi ở server 2, thì tên người chơi ở server 2 hiện thành “Luffy .s2”. Còn khi bản thân người chơi quan sát nhân vật của chính mình thì tên không thay đổi.

4. Tên công hội trùng nhau cũng được xử lý như trên

5. Hủy bỏ các anh hùng đang huấn luyện trên vị trí huấn luyện.

6. Tất cả dữ liệu của đấu trường để trống

7. Toàn bộ dữ liệu độ tích cực để trống

8. Tất cả lịch sử chiến đấu và chiến báo sẽ để trống

9. Boss TG giữ lại lv Boss của server thứ 1

10. Toàn bộ quà tặng chưa lĩnh trong phòng quà tặng sẽ bị clear

11. Tất cả mail sẽ bị clear

12. Thời gian rời bỏ của người thợ trong chế đồ được cài đặt thành thời gian của server thứ 1 (Theo Server S1-Luffy).

13. Tất cả các vật phẩm mua bán trong Shop sẽ bị xóa.

14. Dữ liệu Tài nguyên TG và Tài nguyên Bến cảng sẽ bị xóa

 

III. Quy tắc xóa nhân vật khi liên thông:

- Sẽ xóa dữ liệu tài khoản nếu thỏa mãn đủ các điều kiện dưới đây.

1. Lv nhân vật thấp hơn hoặc bằng 125 (Cụm 3: 150)

2. Không có lịch sử nạp thẻ trong 60 ngày gần nhất

3. Không đăng nhập trong 60 ngày gần nhất

4. Hội trưởng phi công hội là Hội trưởng công hội nhưng công hội này chỉ có 1 mình người đó


IV. Quy tắc giữ lại nhân vật khi liên thông:

- Sẽ giữ dữ liệu tài khoản nếu thỏa mãn 2/3 các điều kiện dưới đây:

1. Lv nhân vật lớn hơn 125 (Cụm 3: 150)

2. Có lịch sử nạp thẻ trong 60 ngày gần nhất

3. Đăng nhập trong 60 ngày gần nhất

=> Hệ thống sẽ căn cứ vào nhân vật nào đạt được 2 điều kiện trở lên sẽ giữ lại nhân vật đóV. Đền bù, hỗ trợ liên thông server:Pirate King 9999 kính báo 

Error

Invalid account