News / events

06-09-2023 14,750

[Menu Shop ingame] Mua vật phẩm tại các MAP

- Cùng đến với bài giới thiệu các vật phẩm được bán bằng Vàng tại các thành phố (map) trong game.

- Come to the article introducing items sold for Gold in cities (maps) in the game.

 

*Cách kiếm vàng trong game: CLICK ĐÂY

* Guide Farm Gold ingame: CLICK

 

★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★

2o0SLTM.png (109×139)

Shop Làng Cối Xay Gió (Lv.10 ~ 25) - NPC Shop: Maya

 
 

★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★

Qq5cyEl.png (121×135)

Shop Làng Syrup (Lv.25 ~ 40) NPC Shop: Zefl

 

 
 

★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★

6JReqRO.png (110×144)

Shop Thị Trấn Logue (Lv.40 ~ 50) NPC Shop: Maya

 
 


 

★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★

PvT90F4.png (129×156)

Shop Đảo Drum (Lv.50 ~ 60) NPC Shop: Maya

  

 

★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★

qwBvT0U.png (165×141)

Shop Rainbase (Lv.60 ~ 70) NPC Shop: Maya

 

 Error

Invalid account