News / events

02-01-2020 14,724

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Q: Tỷ lệ quy đổi tiền Vàng của trò chơi?


A: 10,000 VNĐ = 100 POW = 10.000 Vàng.Q: Phẩm chất trang bị trong trò chơi được sắp xếp thế nào ?


A: Phẩm chất trang bị trong trò chơi lần lượt là:

 

1 sao :màu trắng < 2 sao: xanh lục < 3 sao:xanh lam < 4 sao: Vàng < 5 sao:Đỏ < 6 sao : Tím < 7 sao : Vàng

 


Q: Chất lượng đá quý trong game được sắp xếp thế nào ?


A: Chất lượng đá quý trong game lần lượt là:

 


1 sao :màu trắng < 2 sao: xanh lục < 3 sao:xanh lam < 4 sao: Vàng < 5 sao:Đỏ < 6 sao : Tím < 7 sao : Vàng

 


Q: Tại sao thiết bị không thể được củng cố?


A: được trang bị với một giới hạn cấp độ nâng cao và người chơi hiện tại nhân vật chính mức độ nhất quán của mỗi cấp, và tăng cường nắp Cấp nêu ra một.Q: Tại sao không thể sử dụng được nhiều Đồng đội ?


A: Người chơi sẽ cần phải nâng cấp trận hình để có thêm vị trí trong trận hình, lần lượt các cấp 2,7,10 sẽ tăng 1 vị trí Đồng đội.Tối đa có thể sử dụng 4 đồng đội trên trận hình.

 

Q: Có thể sử dụng tối đa bao nhiêu đồng đội trên trận hình ?


A: Tối đa có thể sử dụng 4 đồng đội trên trận hình, tính cả nhân vật chính tổng cộng là 5 người.Q: Làm thế nào nhanh chóng để nâng cấp độ của Đồng đội ?


A: Vào phòng huấn luyện của con tàu chính hoặc nhấp chuột vào phía bên trái của giao diện trò chơi để mở cửa sổ huấn luyện đồng đội. Lựa chọn tăng tốc để có thể nhanh chóng nâng cấp đồng đội. Mỗi lần tăng tốc tiêu tốn Chiến tích.

 

Q: Làm sao để Pet lĩnh ngộ được kỹ năng mới?


A: Sau khi nâng cấp Pet có thể nhận được điểm kỹ năng, mở giao diện Pet, nhấn vào nút "Lĩnh ngộ" kỹ năng để học. Lĩnh ngộ kỹ năng có thể học được kỹ năng mới hoặc nâng cấp kỹ năng đã có.

 

 

Q: Làm thế nào liên tục tấn công?


A: Sau khi đánh bại một kẻ thù trong phụ bản, bạn có thể mở giao diện của phụ bản, bấm vào nút "Tấn công liên tiếp”, lựa chọn mục tiêu và số lần tấn công.

 


Q: Làm thế nào để tắt âm thanh của trò chơi?


A: Bấm vào biểu tượng “Âm Thanh” ở phía dưới ảnh đại diện nhân vật để tắt hoặc bật âm thanh.Q: Làm thế nào để ẩn người chơi khác?


A: Tại góc trên cùng bên phải màn hình,bấm vào nút “Ấn” để lựa chọn ẩn người chơi khác.

Error

Invalid account