News / events

01-08-2020 9,971

Nội dung cập nhật chỉnh sửa Tháng 08/2020

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 00h00 ngày 02.08.2020 - 00h30 ngày 02.08.2020


Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

 - Cập nhật đổi " Túi chọn TS 7 sao E, Túi chọn TS 7 sao F " tại hoạt động "Đổi thưởng"

- Nâng cấp phần thưởng Yến Tiệc:

+ Cũ: Lực hoạt động, Danh vọng.

+ Mới: Lực hoạt động, Danh vọng, Chiến tích, Beri, Vàng (Chỉ khi online Yến tiệc).

        LV Y.Tiệc càng cao phần thưởng càng nhiều.

        (Nếu cấp Yến tiệc là 20. Vàng có thể nhận được từ 80~100k)


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ


PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account