News / events

21-06-2020 11,387

Nội dung cập nhật phiên bản mới Tháng 06/2020

Các Thuyền Trưởng thân mến!


Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đảm bảo các server hoạt động tốt nhất. VHT sẽ tiến hành bảo trì định kỳ

Thời gian bảo trì dự kiến từ : 00h30 ngày 21.06.2020 - 01h30 ngày 21.06.2020


Nội dung sửa lỗi và cập nhật:

 - Bổ sung vật phẩm Dấu đỏ ở mốc phản hồi:

    + 3.500.000 vàng = 600 Dấu đỏ

    + 4.000.000 vàng = 1.000 Dấu đỏ

- Bổ sung vật phẩm khi tham gia hoạt động "Lật bài":

    + Mảnh sổ tay tôn sư Haki

    + Busoshoku Haki

    + Kenbunshobu Haki

    + Haoshoku Haki

    + Mảnh túi cờ sơ cấp

    + Mảnh túi cờ trung cấp

- Ra mắt Thời Trang Đặc Thù Đồng Đội: Quy đổi tại hoạt động "Đổi thưởng"

    + Áo choàng Vệ Vương * 5 = Kiếm của Vua Bóng Tối

    + Áo choàng Vệ Vương * 5 = Mura Kumogiri

    + Áo choàng Vệ Vương * 4 = Danh Kiếm Emma

    + Áo choàng Vệ Vương * 5 = Hắc Kiếm Yoru

    + Áo choàng Vệ Vương * 3 = Kuro Kabuto

    + Áo choàng Vệ Vương * 3 = Mũ của Law

- Bỏ chức năng hoàn thành nhanh Tầm Bảo

- Hoàn thành tầm bảo ngoài phần thưởng mặc định hiện tại sẽ có tỉ lệ nhận được thêm 1 phần thưởng ngẫu nhiên:

    + 200 vạn beri

    + 500 vạn beri

    + 100 triệu Beri

    + 1200 vàng

    + 3900 vàng

    + 7000 vàng

    + 15000 vàng

    + 100 Tích điểm tích lũy (Tấn Công Hải Quân)

    + 200 Tích điểm tích lũy (Tấn Công Hải Quân)

    + 400 Tích điểm tích lũy (Tấn Công Hải Quân)

    + 1000 Tích điểm tích lũy (Tấn Công Hải Quân)

    + 20 Địa hạt Haki

    + 50 Địa hạt Haki 

    + 100 Địa hạt Haki 

    + Cây đước Yarukiman

    + Dương thụ Eva

    + Bảo thụ Adam

    + Đá Huyết Linh

    + Mảnh sổ tay tôn sư Haki

    + Đá ám kim hoàn mĩ

    * Tỉ lệ nhận được vật phẩm ngẫu nhiên liên quan đến phẩm chất tầm bảo, tối đa lên đến 40%

    * Mỗi khi bị cướp tầm bảo thành công, tỉ lệ nhận vật phẩm ngẫu nhiên sẽ giảm

- Cập nhật thêm vật phẩm tại các NPC Shop

    + Mở bán một số vật phẩm cần thiết cho việc mở tinh bàn Diệt và Song tại Cửa hàng Map Rainbase trở lên


Ảnh hưởng: Không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì

Phạm vi bảo trì: Tất cả các máy chủ


PIRATE KING 9999 kính báo !

Error

Invalid account