News / events

18-06-2021 3,969

Nội dung cập nhật tháng 06/2021 đợt 2

Các Thuyền Trưởng thân mến,

  Vào ngày 18.06.2021 Vua Hải Tặc Pirate King 9999 sẽ chính thức Cập Nhật Phiên Bản Mới Tháng 6/2021 đợt 2. Hy vọng trong đợt cập nhật lần này các thuyền trưởng sẽ có thêm nhiều trải nghiệm mới thật thú vị và hấp dẫn cùng Pirate King 9999 nhé!

Thời gian cập nhật: dự kiến từ 00:00 18/06/2021 đến 02:00 18/06/2021

I. Ra mắt Boss Little Oars JR và thay đổi phần thưởng Boss (Launch of Boss Little Oars JR and change the Boss activity bonus)


Boss Dragon, Karen:

- End of boss: Old gift + 25,000 gold + 1 Pirate flag chest (random)

- Top 1: Old Gift + 20,000 gold + 4 Gem Experience 700,000 + 2 Badge Crew piece bag (random) + 1 SSR

- Top 2: Old Gifts + 15,000 gold + 3 Gem Experience 700,000 + 1 Badge Crew piece bag (random)

- Top 3: Old gift + 10,000 gold + 3 Gem Experience 700,000

- Top 4: Old gifts + 10,000 gold + 2 Gem Experience 700,000

- Top 5: Old gifts + 5,000 gold + 2 Gem Experience 700,000

- Top 6-10: Old gift + 5,000 gold + 1 Gem Experience 700,000

Boss Little Oars JR:

- End of boss: Old gift + 50,000 gold + 2 Pirate flag chest (random)

- Top 1: Old gift + 40,000 gold + 2 God Stones Piece-Attack + 2 God Stones Piece-Defensive + 2 Badge World piece bag (random) (random) + 1 SSR

- Top 2: Old gift + 30,000 gold + 2 God Stones Piece-Attack + 1 Badge World piece bag (random)

- Top 3: Old Gifts + 20,000 gold + 2 God Stones Piece-Defensive

- Top 4-6: Old gifts + 15,000 gold

- Top 7-10: Old gift + 10,000 gold

II. Cập nhật chỉnh sửa 1 số hoạt động (Update and edit some activities)


3. Adjust the rate of earning gold when participating in the party

Old: 2500 x banquet level

New: 1250 x banquet level

Reason for fix: Increased rewards for earning gold from Boss, Pirate Battlefield, Lightning, and introduced more boss Little Oars JR. should reduce, avoid gold inflation in the game.

4. Fixed the reward for participating in the Pirate Battlefield activity

- Win 1 opponent + 50 gold.

- Lose 1 opponent + 20 gold.

- Winner: Old gift + 30,000 gold + 1 SSR

- Loser: Old gift + 15,000 gold

5. Edit the required stats for Talent from SU and above

6. Man-to-man battle damage reduction adjustment

- New: 25% damage reduction

- Old: 50% damage reduction

Reason: Due to changing the damage reduction formula, the reduction factor will be changed, to match.

7. Price Adjustment Convert 1000 Accumulate Points (Navy Attack)

- Old : 3 SSR = 1000 Accumulate (Navy Attack)

- New: 2 SSR = 1000 Accumulate (Navy Attack)

III. Ra mắt Pet cưỡi "Komachiyo" và "Komachiyo bậc 1" - Pet của O-tama (Launching the Riding Pet "Komachiyo" and "Level 1 Komachiyo" - O-tama's Pet)


Error

Invalid account