News / events

14-08-2022 19,542

Nội Dung Update Phiên Bản Hè 2022

Thời gian bảo trì update: từ 00h30 14/08/2022 tới 03h30 14/08/2022 (có thể kéo dài hơn dự kiến)

Cập Nhật tướng mới:

a. Law-Thần:b. Akainu-Legend:


c. Tesoro-Legend:


Nâng cấp sức mạnh Main


       

Cập nhật bản đồ mớiCập nhật chỉnh sửa 1 số hoạt động:
Error

Invalid account