News / events

03-10-2021 16,893

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2021 lần 1


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 01h30 đến 02h00 03/10/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Chỉnh sửa đổi thưởng:


Cập nhật vật phẩm cửa hàng hoạt động: Chiến đấu đến cùng, Chiến cuối: Vượt ải đỉnh phong


Cập nhật Cờ Hải Tặc Mới: Bách Thú, Râu Trắng, Tóc Đỏ


Error

Invalid account