News / events

23-10-2021 18,346

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2021 lần 2


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 16h00 đến 16h30 23/10/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Chỉnh sửa cân bằng:

- Cập nhật chỉnh sửa toàn bộ kỹ năng, trái ác quỷ, thiên phú (ảo mật) toàn bộ tướng từ cấp S, S2, S3, S4

- Giảm hệ số sát thương xoáy, hệ số dame sát thương.

- Cập nhật lại hệ thống miễn dịch toàn bộ tướng từ cấp S, S2, S3, S4

- Các loại miễn khi được làm lại:

1. Bản thân miễn dịch

2. Trái ác quỷ (theo tướng) kèm miễn dịch

3. Thiên phú (Ảo mật) kèm miễn dịch: Cấp 10

Lưu ý: Tối đa nhân vật sẽ chỉ có 3 loại miễn, 2 loại miễn có sẵn + 1 loại miễn đi kèm từ Trái Ác Quỷ hệ miễn gắn thêm.

Cập nhật Trái Ác Quỷ hệ Miễn hiệu ứng


Error

Invalid account