News / events

28-10-2021 7,029

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2021 lần 3


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 00h30 đến 00h45 28/10/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Cập nhật Trái Ác Quỷ mới:


Cập nhật Trái Ác Quỷ dung hợp mới:Error

Invalid account