News / events

29-12-2022 1,845

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 10.2022(Thời gian cập nhật dự kiến: 02h00 ngày 16/10/22 tới 03:00 16/10/2022)

 

Cập nhật Bộ Thẻ bài Wano (Mới)

Phần thưởng:


Cập nhật Phần thưởng Đại Tác Chiến Nhiệm Vụ (Mới)Cập nhật Trang bị 180 (Huyền Thoại Viêm Đế)
Thuộc tính kích bộ:

Nguyên liệu nâng cấp:


Cập nhật Thời Trang Huyền Thoại


Nguyên liệu nâng cấp:


Cập nhật Pet cưỡi (Mới)

Nguyên liệu đổi Pet cưỡi:


Cập nhật Đổi phúc lợi

Cách kiếm vật phẩm "Bùa thức thần cổ đại Poneglyphs"
Có thể tìm thấy tại sự kiện Cây Ác Ma, Đại Chiến Vượt Ải, Tích nạp hàng tuần.

Error

Invalid account