News / events

05-12-2021 4,299

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 12.2021 lần 1


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 01h00 đến 02h00 05/12/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)


Chỉnh sửa cân bằng Thời trang siêu cấp


Phân giải Thời trang


Phân giải Trái Ác Quỷ sẽ nhận được SSR (tại Phòng lễ phẩm)

Bổ sung cách đổi: Áo choàng vệ vươngBổ sung cách đổi: Pet cưỡi Chopper bậc 1

Cập nhật Thời Trang Đồng Đội Sử Thi (update fashion crew Epic)

Error

Invalid account