News / events

21-02-2024 1,301

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 2.2024


Cập nhật tướng mới

Luffy Nika SSR


Sanji SR


Bổ sung cách kiếm Exp Bảo Thạch

a. Trung Tâm Đổi Thưởng


b. Phản hồi 2


Chỉnh sửa hoạt động: Tầm bảo

Xem chi tiết: TẠI ĐÂY

Error

Invalid account