News / events

13-02-2022 3,277

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 2 Năm 2022


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 02h00 đến 03h30 13/02/2022
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Cập nhật Tướng Oden-Legend (Update: Hero Oden-Legend)

Cập nhật Danh hiệu Đấu Trường Liên Máy Chủ (Update Title Arena inter-server)

Cập nhật 3 bộ Trang sức mới (Update: Decorative mounts)


Error

Invalid account