News / events

27-03-2022 7,821

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 3 Năm 2022


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 01h00 đến 03h00 27/03/2022
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)


Cập nhật Tướng Shanks-S3 (Update)


Cập nhật Tướng Yamato-Thần (Update Yamato-God)

Cập nhật Tướng Shiki-Huyền Thoại (Update Shiki-Legend)


Cập nhật tính năng mới "Báu vật thần bí" (Update activity "Hunter Treasure") 
Cập nhật Nhật ký Hải Tặc (Update Pirate Diary Collection)


Cập nhật Phân Giải Trái Ác Quỷ (Devil Fruit Resolution Update)

Error

Invalid account