News / events

30-04-2022 8,836

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 4 Năm 2022


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 02h00 đến 03h00 30/04/2022
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Cập nhật Tướng Mihawk-Thần (Update Mihawk-God)


Cập nhật Tướng Ace-Legend (Update Ace-Legend)

Cập nhật đổi thưởng (Item exchange update)Error

Invalid account