News / events

20-08-2021 3,551

Nội Dung Update Phiên Bản Tháng 8.2021 đợt 2


Thời gian tiến hành bảo trì update phiên bản: 00h30 đến 01h 20/08/2021
(Tùy theo tiến độ có thể sớm hơn hoặc muộn hơn)

Cập nhật 3 bộ trang sức mớiCập nhật chỉnh sửa hoạt động Chiến Cuối


Error

Invalid account