News / events

28-08-2021 18,726

[Sale] Tri Ân Khách Hàng Chung Tay Đẩy Lùi Covid-19


Giới thiệu:

 • Đến hẹn lại lên , BQT Pirate King 9999 nhận thấy đại dịch Covid-19 đang diễn ra ở nước ta rất mạnh, nhận thấy sự ảnh hưởng của Covid đến với mọi người là rất lớn.
 • Cho nên BQT Pirate King 9999 quyết định giảm giá sự kiện tích nạp hàng tuần (Phản Hồi Siêu Lớn, Phản Hồi Siêu Nhỏ), để giúp các Thuyền Trưởng trong thời gian chống dịch trải nghiệm game tốt hơn.

Thời gian diễn ra:

 • Hoạt động diễn ra: từ ngày 29.08.2021 đến 25.09.2021 (4 Đợt)
 • Lưu ý: Phần thưởng không thay đổi (Chỉ giảm giá sự kiện)
   

Đợt 1:

 • Hoạt động diễn ra: từ ngày 29.08.2021 đến 04.09.2021
 • Sự kiện giảm giá: Phản Hồi Siêu Lớn (2.500.000 giảm còn 2.000.000)
 • Sự kiện đi kèm: Các sự kiện tích nạp tuần lễ 2/9 này, vật phẩm SSR sẽ được X2 và X2 đổi vàng (Không tính tích nạp) để Chào mừng sự kiện Quốc Khánh 2/9
 •  

Đợt 2:

 • Hoạt động diễn ra: từ ngày 05.09.2021 đến 11.09.2021
 • Sự kiện giảm giá: Phản Hồi Siêu Nhỏ (1.000.000 giảm còn 800.000)
 •  

Đợt 3:

 • Hoạt động diễn ra: từ ngày 12.09.2021 đến 18.09.2021
 • Sự kiện giảm giá: Phản Hồi Siêu Lớn (2.500.000 giảm còn 2.000.000)
 • Sự kiện đi kèm: X2 đổi vàng (Không tính tích nạp)

Đợt 4:

 • Hoạt động diễn ra: từ ngày 19.09.2021 đến 25.09.2021
 • Sự kiện giảm giá: Phản Hồi Siêu Nhỏ (1.000.000 giảm còn 800.000)
   

Error

Invalid account