News / events

06-04-2021 1,468

Thông báo thay đổi link Fan Page và nhóm thỏa luận

BQT Pirate King 9999 thông báo,,,
Gặp một vài sự cố nên facebook quản lý group, và fan page của chúng tôi hiện tại không thể truy cập vào được.
Chúng tôi đã gửi yêu cầu lên facebook để xử lý, nhưng thời gian chờ phải từ 15-30 ngày, có thể lâu hơn.
Cho nên chúng tôi tạm thời sẽ thay đổi nhóm hỗ trợ và fan page (Có thể sẽ chuyển sang luôn).
Mong các bạn thông cảm và cập nhật lại thông tin để liên lạc với chúng tôi tốt nhất.
Sau sự cố này, chúng tôi nhận thấy mình còn nhiều vấn đề, nên sẽ rút kinh nghiệm và xử lý tốt hơn.
BQT Pirate King 9999 xin cáo lỗi về sự việc không mong muốn này.
Link fan page mới: https://www.facebook.com/pk9999com
Link group mới: https://www.facebook.com/groups/pk9999
Các bạn hãy like, chia sẻ, comment để BQT nhận biết được sự hiện diện của các bạn nhé.
================ENGLISH================
BQT Pirate King 9999 announced ,,,
Having encountered some problem, facebook manages the group, and our fan page is currently inaccessible.
We have submitted the request to facebook for processing, but the waiting time should be 15-30 days, possibly longer.
So we will change the support group and the fan page temporarily (may switch too).
Hope you sympathize and update the information to best contact us.
After this incident, we realize that we still have many problems, so we will learn from experience and handle it better.
BQT Pirate King 9999 apologizes for this unexpected incident.
Link new fan page: https://www.facebook.com/pk9999com
New link group: https://www.facebook.com/groups/pk9999
Please like, share and comment so that BQT can recognize your presence. 

Error

Invalid account